Flexsim Simulation Software

 

Flexsim Simulation Software

คือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญในการประสบความสำเร็จในธุรกิจ ปัญหาการจัดสรร จัดการ และจัดเก็บ

>> การสร้างแบบจำลองสถานการณ์สามารถช่วยให้ข้อมูลมีความสำคัญต่อการรักษาโครงการให้เป็นไปตามกำหนดเวลา โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่โมเดลดิจิทัลของเงื่อนไขการสร้าง

https://www.facebook.com/photo/?fbid=764729288986551&set=a.508404611285688